Om Piteåentreprenörerna

Piteåentreprenörerna är en sida som syftar till att vara en samlingssida för alla företagare i Piteå. Sidan drivs inte av någon organisation eller företag - utan syftar till att ge information om hur företagare på bästa sätt kan arbeta gemensamt för ett bättre företagarklimat i kommunen. Vi avser exempelvis att beskriva olika organisationer som arbetar för erfarenhetsutbyte och samverkan företagare emellan i Piteå,  en sådan organisation är Företagarna. Men det finns även exempel på andra sådana organisationer. Vi lyfter även upp konkreta tips på var du som företagare kan göra inköp för att få ner dina priser och vi beskriver hur företagandet i Piteå utvecklas över tid.

Det som är viktigt för företagare i Piteå är att ha goda förutsättningar att bedriva sin näringsverksamhet. Då handlar det om att bedriva opinionsbildning gentemot utbildningssektorn i syfte att förmå högskolor och universitet samt yrkesutbildningar att utbilda personal för att möta näringslivet i Piteås behöv av arbetskraft. Men det handlar även om att skattesystemet ska vara fördelaktigt och att det ska löna sig att driva företag.